Štart verzia

ŠTART verzia slúži užívateľovi k vyskúšaniu programu. Údaje obstarané v tejto verzii je možné po zakúpení použiť v ostrej verzii programu a pokračovať v práci!

ŠTART verzia softwaru Autopark je oproti ostrej verzii obmedzená obdobím, ktoré je možné v programe spracovávať, oproti celému roku umožňuje ŠTART verzia zadávať údaje len v období január až marec. Inak ponúka všetky funkcie a možnosti ako ostrá verzia.

Stiahnutie ŠTART verzie softwaru Autopark

Aktuálna ŠTART verzia softwaru Autopark - 2024.03.31 - veľkosť 49,3 MB

Po kliknutí na odkaz sa otvori okno s informáciami o súbore, vyberte tlačidlo "Uložiť / Save", súbor uložte na pevný disk a potom spustite. Ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programu ŠTART verzie.