Popis aktualizácií

 • 28.05.2023 - Aktualizácia máj 2023

  - SR: Nové sadzby domáceho stravného platné od 1.6.2023.
 • 29.04.2023 - Aktualizácia apríl 2023

 • 31.03.2023 - Aktualizácia marec 2023

  - ČR: Zmena ceny PHM (Elektřina) pre súkromné/vypožičané vozidlá. Platnosť od 1.4.2023 (85/2023 Sb.; vydané v Zbierke zákonov 31.3.2023).
 • 30.03.2023 - Aktualizácia marec 2023

  - SR: Nové sadzby základných náhrad platné od 1.4.2023.
 • 07.03.2023 - Aktualizácia marec 2023

 • 02.02.2023 - Aktualizácia február 2023

 • 09.01.2023 - Aktualizácia január 2023

 • 31.12.2022 - Autopark 2023

  - ČR: Nové sadzby na rok 2023 (domáce stravné, ceny phm, sadzby základných náhrad).
 • 16.12.2022 - Autopark 2023

  - ČR: Nové sadzby zahraničného stravného platné od 1.1.2023.
 • 12.12.2022 - Aktualizácia decem. 2022

  - SR: Nové sadzby domáceho stravného platné od 1.1.2023.
  - Vylepšená práca s motohodinami.
 • 19.11.2022 - Aktualizácia novem. 2022

  - Push notifikácie.
 • 13.10.2022 - Aktualizácia október 2022

  - Zoznam vozidiel a užívateľov - import z XLS/ODS.
 • 30.09.2022 - Aktualizácia sept. 2022

  - Vylepšený prehľad o čerpanie phm v knihe jázd.
 • 18.08.2022 - Aktualizácia august 2022

  - ČR: Nové sadzby domáceho stravného a zmena ceny PHM (Super Plus) pre súkromné/vypožičané vozidlá. Platnosť od 20.08.2022 (237/2022 Sb.; vydané v Zbierke zákonov 19.08.2022).
 • 18.08.2022 - Aktualizácia august 2022

  - Import dát z GPS systému Meta Trak.

Stiahnutie aktualizácie softwaru Autopark

Užívatelia softwaru Autopark si tu môžu stiahnuť najnovšiu aktualizáciu (číslo verzie je možné zistiť z menu "Nápoveda Informácie o verzii". Inštalácia prebehne celkom automaticky, počas priebehu bude vyžadovaný licenčný kľúč (dostali ste ho v licenčnom maile u elektronickej distribúcie, alebo ho nájdete na zadnej strane inštalačného DVD u klasickej distribúcie).

V prípade sieťovej inštalácie softwaru Autopark stačí previesť aktualizáciu len na serveri (voľba "Sieťová inštalácia na server"), na staniciach nie je potrebné prevádzať.

Aktualizácia obsahuje aj kompletnú inštaláciu sofwaru Autopark, takže je možné ju použiť namiesto starého inštalačného CD / DVD resp. pri prvotnej inštalácii na nový samostatný počítač, stanicu alebo server.

Aktualizácia software Autopark - verzia 2023.04.29 - veľkosť 48,1 MB

Po kliknutí na odkaz sa otvori okno s informáciami o súbore, vyberte tlačidlo "Uložiť / Save", súbor uložte na pevný disk a potom spustite. Ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programus.

Ak máte program na prehliadanie Internetu nastavený tak, aby sa nepýtal na priečinok pre sťahovaný súbor alebo si nie ste istí, kam sa súbor stiahol, väčšinou táto zložka býva nastavená na niektorú z nasledujúcich hodnôt: C:\Používaťelia\{Jméno používaťela}\Prevzaté súbory, Obĺúbené položky\Prevzaté súbory, C:\Users\{Jméno používaťela}\Downloads, Favourites\Downloads, C:\Users\Public\Documents\Downloads, Plocha, Dokumenty\Downloads, případně se podívejte do nastavení vašeho programu na prohlížení Internetu.

Upzorňujeme, že niektoré programy na prehliadanie Internetu, napr Google Chrome, neprepíšu už existujúce súbory, ale automaticky číslujú ďalšie súbory so zhodným menom. V priečinku so stiahnutými súbormi, potom môžete byť viac súborov s podobným menom: AutoparkSetupSK.exe, AutoparkSetupSK(1).exe, AutoparkSetupSK(2).exe atď. Venujte teda pozornosť tomu, pod akým menom súbor sťahujete, alebo najskôr v priečinku pre sťahovanie zmažte súbory AutoparkSetup *. exe.